Thá - Thá - Thá - Thá - Thá - Thá - Thá - Thá - Thá - Thá - Thá - Thá 3 Ngày Tuyên Quang
3 ngày

Na Hang

Là một huyện miền núi phía bắc của tỉnh Tuyên Quang, Lâm Bình được biết đến là huyện có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao nhất toàn tỉnh: 95% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số như...

13% Giảm giá
2,250,000 VNĐ1,950,000 VNĐ Xem chi tiết